Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı
01 Eylül 2021

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğince 04.10.2021 - 18.11.2021 tarihleri arasında “Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı "düzenlenecektir. Söz konusu eğitime katılmak isteyen ve Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Standartları'nın 6. maddesindeki katılımcı niteliklerine haiz olan çalışanların;

Başvuru Belgeleri:

1) Başvuru Formu Formu  https://ekip.saglik.gov.tr  adresinden e-devlet aracılığıyla doldurulacak form (Hastane Yöneticisi ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü onaylı )

2) Unvanıyla ilgili diploma fotokopisi (aslı gibidir yapılacak)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Hemşire yetkili ebe ise "yetki belgesi"

5) Psikiyatri birimlerinde çalıştırılması planlanan personel ise görev yaptığı hastanenin Psikiyatri birimlerinde çalıştırılmasının planlandığına dair üst yazısı ile birlikte, 01.09.2021 ile 1709.2021  tarihleri arasında ilgili hastaneye başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Kurs Program Sorumlusu: Yakup DÜNDAR

E-Posta: yakup.dundar@saglik.gov.tr

Telefon: 0322 239 04 75 - 79  Dahili: 7240