Amaç ve Hedeflerimiz
08 Nisan 2022

KURUM AMACI

 1. Kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı ve kapasite

 2. İnsan odaklı, güvenli, kaliteli, nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

 3. Mali sürdürülebilirliği sağlamak

KURUMSAL HEDEFLER

1- Kurumsallaşmayı güçlendirmek artırmak

2- Hastanenin fiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek, arttırmak

3- Hasta güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

4- Çalışan güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

5-  Sağlık hizmetinin kalite ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak

6- Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sağlık hizmeti talebinde bulunan bireylere, ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman kadromuz tarafından, zamanında karşılanması, yasal ve sağlık mevzuatları doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, hasta ve çalışanların memnuniyeti ilkesi ile, etkili, verimli, kolay ulaşılabilir, yeniliklere açık, kendini geliştiren ve sürekli artan bir kalite anlayışı ile hizmet sunmayı taahhüt ederiz.