E - Blok
10 Mayıs 2022

Nöroloji Polikliniği Muayene Odası
Dahiliye Polikliniği Muayene Odası
E.E.G. , E.M.G. ve E.K.G. Çekim Odası