Lojman Bölgesi
05 Ekim 2022

Kreş ve Gündüz Bakımevi
Diş  Polikliniği
Sigara Bıraktırma Polikliniği
Diyetisyen
Teknik Birim (Mühendis)
Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi
Eğitim Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Diş Röntgen
Alacak Takip Birimi
Uğraş Merkezi
Konsültasyon Birimi
Sterilizasyon
Gelir Tahakkuk Birimi
TİG Birimi
Ulaşım Hizmetleri