C - Blok
03 Ocak 2022

Psikiyatri  Polikliniği Muayene Odası
Enfeksiyon Hastalıkları Muayene Odası
Disiplin Birimi
Hasta Hakları
Sosyal Hizmet Birimi
Sigara Bıraktırma Polikliniği
Satın Alma Birimi
Gider Tahakkuk Birimi
Ayniyat Depo Birimi