Hastane Yönetimi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğücigdem_Aktas.JPG

Çiğdem AKTAŞ
Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü
 türkay2.jpeg 
Türkay KALKAN BİLEN
Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı


19 Haziran 2023