Değerlerimiz
08 Nisan 2022

Hasta ve Çalışan güvenliği odaklı sağlık hizmeti sunmak, hasta ve çalışan haklarını gözetmek ve korumak, saygın dürüst ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak, dayanışma ve işbirliği, değişim ve gelişime açık, hakkaniyet, sürekli ve erişebilir, rehabilite (iyileştirme) edici, empati kurabilen, ekip bilinci içinde, etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak.