T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Birimler

Güncelleme Tarihi: 04/02/2020

Tibbi Birimler

 

 

Acil Polikliniği

Acil Polikliniğimiz 24 saat hizmet vermektedir.

Psikiyatri Polikliniği

Polikliniğimiz 09:00-15:00 arasında hizmet vermektedir.

İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp dalıdır.

Dahiliye Polikliniği

Dahiliye Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

İç Hastalıkları olarak da bilinir. Çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. İnsanın sindirim sistemi, hormonal sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

Amatem Polikliniği

Polikliniğimiz 09:00-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Alkol ve madde bağımlılarının ilk başvurdukları, ayaktan tedavilerinin yapıldığı yerdir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Çocuğun ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanı ve tedavi (terapi ve ilaç tedavisi) aşamalarının her alanında gerekli donanıma sahip tek branş olması itibariyle çok önemli bir rol üstlenmektedir. Ruhsal bozukluklar, yetişkinlerde olduğu gibi çocuk ve ergenlerde de hem bireyin hem de ailenin yaşam kalitesini önemli oranda etkilemektedir. Günümüzde çocuk ve ergenlerde ruhsal bozuklukların azımsanmayacak oranda olduğu, çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerine müracaatların hızla arttığı yapılan epidemiyolojik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle, çocuk ve ergenlerdeki ruhsal bozuklukların erken tanı ve tedavisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi uygulamaları açısından önemli gözükmektedir.

Engelli Polikliniği

Polikliniğimiz 09:00-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Diş Polikliniği

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Anestezi Polikliniği

Polikliniğimiz 09:00-12:00 arasında hizmet vermektedir.

Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmadan, Geçici bilinç kaybı yaşanmasıdır. Güvenli anestezi uygulayabilmenin ilk şartı her hasta için kendisine uygun bir anestezi planı yapmaktır. Bu planın yapılabilmesi için önce hastanın tıbbı durumu anestezi uzmanı tarafından ortaya koyulmalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Polikliniği

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Nöroloji Polikliniği

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Nöroloji; Genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Beyin ve vücuttaki tüm sinirlerin hastalıklarıyla ve bu sistemlerin hastalığı sonucu bozulan vücudun diğer organlarının hastalıkları ile uğraşır.

Sigara Bıraktırma Polikliniği

Polikliniğimiz Pazartesi ve Çarşamba günleri  10:00-15:00 arasında hizmet vermektedir.

E.K.T. Birimi

Elektrokonvülslf Tedavi (EKT) belli psikiyatrik rahatsızlıklar İçin güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir. EKT tedavisine aynı zamanda “beyine elektrik uyarımı”, “elektroşok tedavisi” veya “şok tedavisi” de denilmektedir.

E.K.T uygulaması sabah 09.00 - 12:00 arasında hizmet vermektedir.

Laboratuvar Birimi

7/24 hastalarımıza hizmet vermektedir.

Radyoloji Birimi

Polikliniğimiz 08:00-16:30 arasında hizmet vermektedir.

E.E.G. Birimi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.
Beynin elektriksel faaliyetlerinin kayıtlanması işlemi olup, uluslararası kabul edilen haritalandırma işlemine uyarak belirli standartlarda, digital ortamda ya da kağıt üzerine yazdırma ile yapılır. Beyin devamlı elektriksel faaliyet içerisinde olup, yaşamın belirli devrelerinde bu eletriksel faaliyeti, belirgin gelişkinlik düzeyleri göstermekte, yine günlük yaşamın belirli evrelerinde de (uyku ve uyanıklık gibi) belirli standartlarda elektriksel faaliyetini devam ettirmektedir.

Beslenme ve Diyet Birimi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

E.K.G. Birimi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Elektrokardiyografi kalp kasının ve ileti ağının çalışmasını incelemek üzere, kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesiyle elde edilen ileti kayıtları olarak açıklanır. Özellikle acil durumlarda sıkça kullanılır. Göğüs duvarına yerleştirilen elektrotlar ile kalbin elektriksel aktivitesi bir yazıcıya aktarılır. EKG, kalp damar hastalıkları, kalbin yapısal bozuklukları ve ritim ileti anormalliklerini inceler. Fakat EKG bazı rahatsızlıkları tam olarak tanıma konusunda yetersiz kalır. EKG’de görülen bozukluklar her zaman gerçek durumu yansıtmayabilir. EKG, kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayene bulguları, tahliller ve filmlerle birlikte değerlendirildiğinde daha fazla yardımcı olur.

Eczane Birimi

Birimimiz 7/24 hastalarımıza hizmet vermektedir. 

Çematem Polikliniği

Polikliniğimiz 09:00-16:00 arasında hizmet vermektedir.