T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Birimler

Güncelleme Tarihi: 23/05/2018

Tibbi Birimler

 

 

Acil Poliklinigi

Acil Polikliniğimiz 24 saat hizmet vermektedir.

Psikiyatri Poliklinigi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp dalıdır.

Dahiliye Poliklinigi

Dahiliye Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

İç Hastalıkları olarak da bilinir. Çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. İnsanın sindirim sistemi, hormonal sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

Amatem Poliklinigi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Alkol ve madde bağımlılarının ilk başvurdukları, ayaktan tedavilerinin yapıldığı yerdir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Poliklinigi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Çocuğun ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanı ve tedavi (terapi ve ilaç tedavisi) aşamalarının her alanında gerekli donanıma sahip tek branş olması itibariyle çok önemli bir rol üstlenmektedir. Ruhsal bozukluklar, yetişkinlerde olduğu gibi çocuk ve ergenlerde de hem bireyin hem de ailenin yaşam kalitesini önemli oranda etkilemektedir. Günümüzde çocuk ve ergenlerde ruhsal bozuklukların azımsanmayacak oranda olduğu, çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerine müracaatların hızla arttığı yapılan epidemiyolojik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle, çocuk ve ergenlerdeki ruhsal bozuklukların erken tanı ve tedavisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi uygulamaları açısından önemli gözükmektedir.

Engelli Poliklinigi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Dis Poliklinigi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Anestezi Poliklinigi

Polikliniğimiz 09:00-12:00 arasında hizmet vermektedir.

Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmadan, Geçici bilinç kaybı yaşanmasıdır. Güvenli anestezi uygulayabilmenin ilk şartı her hasta için kendisine uygun bir anestezi planı yapmaktır. Bu planın yapılabilmesi için önce hastanın tıbbı durumu anestezi uzmanı tarafından ortaya koyulmalıdır.

Enfeksiyon Hastaliklari ve Mikrobiyoloji Poliklinigi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Nöroloji Poliklinigi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Nöroloji; Genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Beyin ve vücuttaki tüm sinirlerin hastalıklarıyla ve bu sistemlerin hastalığı sonucu bozulan vücudun diğer organlarının hastalıkları ile uğraşır.

Sigara Biraktirma Poliklinigi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

E.K.T. Birimi

Elektrokonvülslf Tedavi (EKT) belli psikiyatrik rahatsızlıklar İçin güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir. EKT tedavisine aynı zamanda “beyine elektrik uyarımı”, “elektroşok tedavisi” veya “şok tedavisi” de denilmektedir.

EKT uygulaması sabah 08:30 - 12:00 arasında hizmet vermektedir.

Laboratuvar Birimi

7/24 hastalarımıza hizmet vermektedir.

Radyoloji Birimi

Polikliniğimiz 08:30-16:30 arasında hizmet vermektedir.

E.E.G Birimi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Beslenme ve Diyet Birimi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

E.K.G. Birimi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Eczane Birimi

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında hizmet vermektedir.

Çamatem Poliklinigi

Polikliniğimiz 09:00-16:00 arasında hizmet vermektedir.