T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon Vizyon Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 16/09/2019

MİSYONUMUZ
Hastanemize başvuran herkese kaliteli, etkili, verimli ve Sürekli bir sağlık hizmeti sunarız. Akıl ve vücut bir bütün ise biz bütün için varız.


VİZYONUMUZ
Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, hastaların korkmadan, kendilerini güvende hissedeceği, çağdaş bir düzen içerisinde, tüm çalışanların işbirliği ile sunan, ülkemizin en iyi hastanelerinden biri olmaktır.


KALİTE POLİTİKAMIZ
Kurumumuzdan sağlık hizmetlerini almak talebinde bulunanlara ve çalışanların memnuniyet ilkesi ile; Etkili, verimli, kolay ulaşılabilir, sürekli ve artan bir kalite anlayışı ile hizmet sunabilmektir.


DEĞERLERİMİZ
Hasta ve çalışan güvenliği odaklı sağlık hizmeti sunmak, Hasta ve çalışan haklarını gözetmek ve korumak, Saygın dürüst ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak, Dayanışma ve işbirliği, Değişim ve gelişime açık, Hakkaniyet, Sürekli ve Erişebilir, Etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak.
KURUM AMACI

1. En az kaynak kullanımı ile hastalarımıza maksimum kaliteli sağlık hizmetini sağlamak ve sunmak.

2. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini; hasta-çalışan güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutarak, iletişim kaynaklarını da en etkin ve verimli şekilde kullanarak sunmak.KURUM HEDEFİ

1- Güncel tedavi yaklaşımlarıyla hasta güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmak ve devamlılığı sağlamak.

2- Sağlık çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak kurum değerine katkısını teşvik etmek.

3- Toplumun her kesimine ulaşılması gerektiği inancıyla ürettiğimiz projelerimizin insanlara daha faydalı olmasını sağlamaya çalışmak.

4- Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımını sağlamak,

5- Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri süreçlerimizde sağlıkta kalite ve verimlilik standartlarını takip ederek uygulanmasına önem ve öncelik vermek.

6- Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir zaman aralığı içerisinde sunmak.