T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon Vizyon Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 23/06/2021

MİSYONUMUZ

 

Toplum Ruh Sağlığının korunması, tedavisi ve sosyal yaşama uyumu için başvuran tüm bireylere, etik ilkelerden asla ödün vermeden, uzman kadromuz ile tüm kaynakları etkin kullanarak, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, Bilimsel temele dayalı, güvenilir, güler yüzlü, sağlık hizmeti sunmaktır.

 

 

VİZYONUMUZ

 

Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, bilimsel temele dayalı, yenilikçi sağlık hizmetlerini, dijital teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak sunan, Ülkemizin en iyi psikiyatri hastanesi olmaktır.

 

 

DEĞERLERİMİZ

 

Hasta ve Çalışan güvenliği odaklı sağlık hizmeti sunmak, hasta ve çalışan haklarını gözetmek ve korumak, saygın dürüst ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak, dayanışma ve işbirliği, değişim ve gelişime açık, hakkaniyet, sürekli ve erişebilir, rehabilite edici, empati kurabilen, ekip bilinci içinde, etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak,

 

 

KURUM AMACI

 

 1. Kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı ve kapasite

 2. İnsan odaklı, güvenli, kaliteli, nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

 3. Mali sürdürülebilirliği sağlamak

 

 

KURUMSAL HEDEFLER

 

1- Kurumsallaşmayı güçlendirmek artırmak

2- Hastanenin fiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek, arttırmak

3- Hasta güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

4- Çalışan güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

5-  Sağlık hizmetinin kalite ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak

6- Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Sağlık hizmeti talebinde bulunan bireylere, ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman kadromuz tarafından, zamanında karşılanması, yasal ve sağlık mevzuatları doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, hasta ve çalışanların memnuniyeti ilkesi ile, etkili, verimli, kolay ulaşılabilir, yeniliklere açık, kendini geliştiren ve sürekli artan bir kalite anlayışı ile hizmet sunmayı taahhüt ederiz.